Békéscsaba

Új adónemek az új esztendőben

Új adónemek az új esztendőben
Energia-, regisztrációs adó, innovációs járulék, környezetterhelési díj.
Csak kapkodjuk a fejünket a címben említett, idén bevezetett, illetve folyamatosan bevezetésre kerülő fizetési kötelezettségek hallatán. Laurinyecz Katalin, az APEH megyei igazgatósága tájékoztatási és koordinációs osztályának munkatársa segítségével az ezekkel kapcsolatos tudnivalókat gyűjtöttük össze.

Mint azzal már lapunkban is foglalkoztunk — a 2003. évi CX. törvény alapján —, február 1-jétől regisztrációs adót kell fizetni az ország területén forgalomba helyezendő személygépkocsik és lakóautók után. Az adófizetési kötelezettség a tulajdonjog megszerzésének napján, átalakítás esetén annak napján, mindkét esetben legkésőbb a forgalmi engedély kiadásának napján keletkezik. Import alkalmával az adót a vámeljárás keretében kell megállapítani. Ha a forgalomba helyezés belföldön a személygépkocsi-értékesítés közvetlen következménye, a teljesítésre kötelezett általános forgalmi adóalany (autókereskedő) adóelőleget köteles fizetni negyedévente a negyedévet követő hó 20-áig. A regisztrációs adó az általános forgalmi adó alapja.

A 2003. évi XC. törvény szól a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról. Ez a kutatás-fejlesztés finanszírozásának központi forrása, mely a költségvetési és állami támogatások mellett meghatározott adózók kötelező befizetéséből teremti meg kiadásai fedezetét. Innovációs járulék fizetésére kötelezett a belföldi székhelyű, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság (kkt., bt., kft., rt., közös vállalat, egyesülés). Nem kell ilyen járulékot fizetnie a mikrovállalkozásnak minősülő gazdasági társaságoknak (10 alatti a foglalkoztatottak létszáma, árbevétele nem nagyobb 700 millió forintnál, mérlegfőösszege 500 milliónál, tulajdonosai között nincs 25 százalékot meghaladóan kisvállalkozásnak nem minősülő gazdasági társaság).

A járulék alapja azonos a helyi adóéval. Mértéke 2004-ben 0,2 százalék, kisvállalkozásoknál 0,05 százalék. Az adott évben tevékenységet kezdő gazdasági társaság a cégbejegyzés esztendejében mentesül a fizetési kötelezettség alól. A járulékot évente egyszer, az adóévet követő ötödik hónap utolsó napjáig kell bevallani. Ez tartalmazza majd a következő időszakra fizetendő járulékelőleg összegét is. Az előleget negyedévente, a negyedévet követő hó 20-áig kell leróni, alapja az előző évi járulék összege.

A környezetterhelési díjra vonatkozó jogszabály — 2003. évi LXXXIX. törvény — arra a környezethasználóra terjed ki, aki hatósági engedély birtokában használja környezetét és annak terhelésével járó, érvényes mérési szabvány, anyagmérleg, műszaki számítás segítségével meghatározható mennyiségű környezetterhelő anyagot bocsát a környezetbe.

Az e törvény hatálya alá esők negyedévente, a megelőző év tényleges kibocsátása után fizetett díj alapján, annak negyedének megfelelő díjelőleget kötelesek fizetni, a tárgynegyedév utolsó napjáig. Ha a kibocsátó folyamatosan működtet kibocsátást mérő műszert, akkor a mérések alapján a folyó negyedévre irányadó díjelőleget kell lerónia.

A levegőterhelési és a vízterhelési díj április 1-jétől, a talajterhelési július 1-jétől lép hatályba.

Békés Megyei Hírlap