Békéscsaba

Süketek párbeszéde óvodaügyben?

Süketek párbeszéde óvodaügyben?
Az alpolgármester szerint érthetetlen a szülők tiltakozása.
Olybá tűnik, nem lesz egyszerű menet a város vezetésének, ahogyan az érintettek — tegyük hozzá: némi sarkítással — fogalmaztak, ,,bedarálni” a kis létszámú, háromcsoportos óvodákat. Szombaton a József Attila-lakótelepi óvoda, illetve a Trefort utcai óvoda szülői munkaközössége, ez előbbi helyszínen szervezett fórumot, markánsan felemelve hangját a tervezett integráció ellen.

Velkey Gábor — egyebek mellett — oktatási ügyekért is felelős alpolgármester szerint érthetetlen a szülők tiltakozása, hiszen vélelmeik, félelmeik minden alapot nélkülöznek: a megyeszékhely közgyűlése által nemrégiben elfogadott közoktatás-fejlesztési koncepcióból eredő óvodaintegráció kizárólag a vezetői struktúra racionalizálására és nem az integrálandó intézmény kivonására, ellehetetlenítésére irányul.

A József Attila-lakótelepi óvoda szülői munkaközössége — ahogyan azt Fábián Ferenc, az szmk elnöke tolmácsolta — felháborodással vette tudomásul, hogy egy, a szülők anyagi áldozatvállalásának köszönhetően is jól felszerelt óvoda integrációját tervezi az önkormányzat.

A fenntartó a József Attila-lakótelepi óvodát a Kőmíves Kelemen sorival, míg a Trefort utcait a Kazinczy utcai óvodához integrálná.

Szakértői véleményében a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület elnöke, Fábián Katalin is fenntartásainak adott hangot, mondván: ,,Szakmai szempontból teljes mértékben indokolatlannak ítélem az integrálást. Különösen érthetetlen mindez a József Attila-lakótelepi 3 csoportos óvoda esetében: hiszen ez az intézmény eredményes és hatékony szakmai munkát végez, országosan is elismert bázisóvodaként működik... Ez az óvoda azon kivételes intézmények közé tartozik, amelyek megfelelnek az európai uniós normáknak.”

Velkey Gábor elmondta: a tervezett intézkedések megvalósulása esetén sem sérül a szülők szabad óvodaválasztási joga, s az óvodai nevelést támogató alapítványok továbbra is maguk döntenek a befolyt pénzösszegek felhasználásáról.

Békés Megyei Hírlap