Békéscsaba vezető hír

Lezárultak a Nemzeti Művelődési Intézet képzései Békéscsabán

Lezárultak a Nemzeti Művelődési Intézet képzései Békéscsabán

A Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) az AGORA típusú intézmények munkatársai számára meghirdetett térségi feladatellátást fejlesztő kísérleti képzést június 23-án fejezték be Békéscsabán.

Tíz fő, kétszer kétnapos képzésen - egyéni és társas kompetenciáik feltérképezése keretében - gondolta újra AGORA intizményük térségi feladatellátását, fejlesztési lehetőségeit.  A képzés során a résztvevők együttműködési kultúrája is új elemekkel bővült, megismerték erősségeiket, így munkacsoportjaikat a szükséges szerepek és kompetenciák alapján állíthatják össze a jövőben.

 

Nemzeti Művelődési Intézet (NMI), Békéscsaba, képzés

 

Lezárultak a Nemzeti Művelődési Intézet képzései Békéscsabán
A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Nemzeti Művelődési Intézet öt konzorciumi partner együttműködésével valósította meg a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0019 azonosító számú a "Kulturális szakemberek továbbképzése Békés megyében" című projektet, amely kapcsán szintén volt Békéscsabán képzés. Emellett  Kétsoprony, Mezőberény, Szabadkígyós és Vésztő településein dolgozó kulturális szakemberek számára valósultak meg továbbképzések. Alapvető cél volt, hogy a képzésekbe bevont munkatársak saját szakmai területükön a megszerzett tudást kamatoztassák. A választott képzések igazodtak az egyes intézmények profiljához, stratégiai terveihez.

 

NMI/MCOnet