Békéscsaba vezető hír

Közgyűlési döntések

Közgyűlési döntések

Békéscsaba Közgyűlése döntést hozott több fontos ügyben.

Még nem lesz kerékpárút Békéscsaba és Mezőberény között


A város képviselő-testülete egyhangúan utasította el a két város közötti kerékpárút kiépítésének előkészítését. A 10,5 km-es szakasz teljes költsége mintegy 350 millió forint lenne, amely a lehetséges pályázati források mellett az előzetes számítások alapján csaknem 15 millió forinttal terhelné a város költségvetését. Hrabovszki György MSZP-s képviselő hangsúlyozta, hogy amíg Jaminában nem egészen másfél km-es kerékpárút áll a biciklisek rendelkezésére, s amíg a Mezőberénybe vezető szakasz különösebb turisztikai jelentőséggel nem bír, nem igazán támogatható a látványberuházás előkészítése. Erre utalt Papp János (SZDSZ) hozzászólása is, amelyben több olyan városi szakaszt is említett, ahol jóval sürgetőbb kerékpárutak építése.

 

14 millió a 2. Számú Általános Iskola felújítási terveire


Az önkormányzat még a tavalyi év végén első körben csaknem 500 millió forintos pályázati támogatást nyert a 2. Számú Általános Iskola teljes felújítására. A képviselő-testület döntése értelmében a pályázat második fordulójában benyújtandó dokumentumok megszerzéséhez szükséges építési, engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációkat az oktatási intézmény készítteti el. A város a tervezési költségek fedezeteként az iskola számára 14 millió forintos fenntartói támogatást biztosít.


Kell vagy nem? - belvárosi ingatlan eladó


Fejtörést okozott a képviselőknek az OTP Bank Nyrt. értékesítési ajánlata, melyben egy belvárosi (Andrássy út 4/2.) és egy iparterületi (Berényi út mellett) ingatlant kínálnak eladásra. A bank ajánlatában még nincs konkrét vételár, előzetesen írásbeli vételi ajánlatok megtételét kérik az önkormányzattól. Annak ellenére, hogy a testület elé az ajánlat kapcsán egyenlőre egy összetett vizsgálati eljárást kezdeményező határozati javaslat került, többen is komoly aggályaikat fejezték ki az ingatlanok esetleges megvásárlását illetően. Tóth Károly (MSZP) képviselő például felszólalásában elmondta, hogy ő abban az esetben gondolkodik el a belvárosi ingatlan megvételének támogatásában, ha a vásárlást szorgalmazó előterjesztők személyes garanciát vállalnak az ingatlan gazdaságos működtetésére.

 

Az elfogadott határozat szerint az önkormányzat megbízott szakértőkkel értékbecslést készíttet az ingatlanokra vonatkozóan. Emellett felkéri a Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságát, hogy vizsgálja meg az ingatlanok tekintetében azt, hogy milyen nagyságrendű vételár mellett lehetne a befektetés középtávú (6-8 év) megtérülését garantálni. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a Berényi út melletti ingatlan későbbi hasznosíthatóságának komoly akadálya lehet az ott található régészeti lelőhely.

 

A közgyűlés Hanó Miklós alpolgármestert hatalmazta fel arra, hogy a vizsgálatok és elemzések eredményeinek tükrében folytasson tárgyalásokat az OTP Bank Nyrt. képviselőivel. Várhatóan a februári közgyűlésen döntenek az ingatlanokról.

 

Vantara Gyula

A polgármester

 

 

Közvélemény-kutatás


A korábbi ciklusokban több alkalommal mérettetett meg a képviselő-testület, úgy tűnik, ebben az évben ismét statisztika készül arról, mennyire vagyunk elégedettek velük. Halász Zsanett képviselő a legutóbbi ülésen arra kérte Vantara Gyulát, készíttessen közvélemény-kutatást a közgyűlés munkájával kapcsolatban. A polgármester ígéretet tett, hogy a kutatáshoz szükséges keretet beépítik az idei költségvetésbe.


Drága a helyi közlekedés


A Körös Volán Zrt. egyeztetéseket folytatott az önkormányzattal, és kérte a békéscsabai helyi járatok üzemeltetése kapcsán múlt évben képződött bruttó hatvannyolcmilliós veszteség megtérítését.

 

A közgyűlés Szarvas Péter vezérigazgató jelenlétében tárgyalta a többlettámogatási kérelmet, és folytatott hosszadalmas vitát a veszteség okairól, a lehetséges megoldásokról. Bokros Mátyás megjegyezte, hogy a BKV tízmilliárdokat kap a kormánytól, miközben Csabán állami tulajdonú cégnek ad pénzt az önkormányzat. Baji Lajos arra hívta fel a figyelmet, hogy a város megrendelőként mindig is támogatta a helyi közlekedést. Tóth Károly azt javasolta, hogy vonják vissza a vízműnek múlt alkalommal odaítélt hetvenhárommillió forintot, és ebből segítsenek a szolgáltatóknak. A költségek lefaragása miatt szóba került a futásteljesítmény-csökkenés, Fodor Jánosné hangsúlyozta, ha kevesebb az utas, nyilvánvalóan kevesebb járat is elég. Dr. Ferenczi Attila arról beszélt, hogy a Volán nem jelezte előre, mekkora hiány keletkezhet, és választ várt arra, a cég mit tett a helyzet javítása érdekében. A képviselő hozzátette, hogy az állam megszorító intézkedéseket tesz, kivonul a tanuló és nyugdíjas bérletek támogatásából, az önkormányzat viszont nem tud mindent magára vállalni.

 

A közgyűlés a tavalyi veszteség kompenzálására tizenötmillió forint többlettámogatást szavazott meg a Körös Volán Zrt.-nek, a 2009. évi többlettámogatásról a tényadatok ismeretében később döntenek. Visszatérnek arra is, hogy az utazóközönség érdekeit figyelembe véve, hogyan lehet csökkenteni a költségeket.


Autócsere a kórházban


A Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet hét járműből álló flottát üzemeltet. Múlt évben a város támogatásával elkezdték az elöregedett autók cseréjét, idén négymillió forintos önkormányzati segítséggel, két kiszolgált autó helyett szeretnének két jobb használt autót beszerezni, összesen mintegy nyolcmillió forintért.

 

A legutóbbi közgyűlésen Takács Péter azt javasolta, hogy a nyolcmillió forintból vegyen inkább két új autót a kórház. Vámos József nehezményezte, hogy gépjárműbeszerzésre a műszerpótlás keretéből különítenek el pénzt, míg Mezei Zsolt szerint meg kellene vizsgálni a gazdaságosabb lízing- és bérlet-konstrukciók lehetőségét. Dr. FábiánÁgnes felhívta a figyelmet arra, hogy erre a célra tavaly is az említett keretből adott támogatást a testület, és tolmácsolta a kórházigazgató azon kérését, hogy ők dönthessenek a beszerzésről; a többség ez elé nem gördített akadályt.


Határon átnyúló program


A Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet a közgyűlés hozzájárulásával pályázatot nyújt be a Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program Biztonságos, modern és költséghatékony orvosi ellátás biztosítása a magyar-román határtérségben élők számára című pályázatra. A projekt célja többek közt az együttműködési területek bővítése, az informatikai és multimédiás fejlesztések és a dolgozók szakmai felkészítése. A csabai intézmény partnere a programban a Temesvári Megyei Sürgősségi Kórház. A pályázati összeg kettőmillió euró, ebből egymillió a magyar félé, az ehhez szükséges öt százalékos önrészt fele részben a kórház, fele részben az önkormányzat biztosítja.


Telkek, lakások

 

Szociális rászorultság alapján bérbe adható lakások helyét jelölte ki január huszonkettedikén a képviselő-testület, és terítékre került kilenc megüresedett, korábbi honvédségi lakás bérlőkijelölési jogának a visszavásárlása is.

 

A közgyűlés döntése alapján a szociális lakásépítésbe bevonható egy 4-es Honvéd utcai telek, amelyen mintegy tizennyolc lakás építhető, és Mezőmegyeren egy Fő utcai telek, ahol hat bérlakás kaphat helyet. Az Erzsébet lakóparkban kedvezményes telekvásárlásra nyílik lehetőség, azonban a vizes területet előbb alaposan meg kell vizsgálni.

 

Múlt évben az önkormányzat tizenöt lakás bérlőkijelölési jogát vásárolta vissza a Honvédelmi Minisztériumtól, darabonként a kért hárommillió forint helyett kettőmillió forintért. Most újabb kilenc lakás üresedett meg, ezek bérlőkijelölési jogát összesen tizennyolcmillió forintért kaphatná meg Békéscsaba. A közgyűlés úgy határozott, hogy - mivel évekkel ezelőtt a város ingyenesen adta át ezt a jogot a minisztériumnak - Vantara Gyula polgármester folytasson tárgyalásokat a minisztériummal arról, hogy ugyanígy, azaz térítésmentes kapjuk vissza. Az ügy érdekében Molnár László országgyűlési képviselő is fellép.


Úttalan utakon


A tanyavilágban élők napi ellátását a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény segíti. Kétsopronyban évek óta jól működik a tanyagondnoki szolgáltatás is, de Nagyréten ez eddig nem volt elérhető. A kistérségi társulás pályázaton közel 4,8 millió forintot nyert gépkocsi vásárlására, azonban a kötelezően és igény szerint beépítendő eszközökkel 6,8 millió forintba kerül egy megfelelő autó. A képviselők kétmillió forintos támogatást szavaztak meg az autó vásárlásához, ugyanakkor felmerült, hogy a legjobb egy terepjáró lenne, és utat kellene építeni vagy legalább zúzalékkővel leszórni, hogy az ott élők és a kívülről érkezők esőben ne ragadjanak bele a sárba.


HPV-oltás 12-17 éveseknek


A méhnyakrák megelőzését teszi lehetővé a humán papilloma vírus elleni védőoltás-sorozat. A harmadik, utolsó vakcina beadását a tizenkét éves békéscsabai lányok körében tavaly óta támogatja az önkormányzat. Az oltás meglehetősen drága, darabonként mintegy harmincezer forint, biztosan ez is közrejátszott abban, hogy a vártnál kevesebben éltek a lehetőséggel.

 

A képviselő-testület most bővítette a kört, döntést hoztak arról, hogyan tehetnék minél több lány számára hozzáférhetővé, megfizethetővé ezt a vakcinát. A módosított rendelet értelmében a tizenkét évet betöltött de tizenhét évüket még el nem ért lányok is a város támogatásával juthatnak hozzá az oltóanyaghoz. Jövedelmi helyzettől függetlenül minden kérelmező három vakcinára szerez jogosultságot, amennyiben húszezer forint önrészt befizet. Az önrész alól mentességet kaphat az igénylő, ha családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (ez jelenleg 28 500 forint) vagy ha rendkívüli élethelyzetbe került, szülei, nagyszülei között daganatos megbetegedés fordult elő.


Februárig vizsgálódnak


A közgyűlés egy korábbi határozatával felkérte az ügyrendi és ellenőrzési bizottságot, hogy múlt év végéig vizsgálja meg a Darázs, Szabó és Társai Ügyvédi Iroda valamint az önkormányzat között, a szennyvízprojekt közbeszerzési beruházásával és jogi szolgáltatással kapcsolatosan létrejött szerződéseket. Egy másik határozat a Dr. Harangi László Ügyvédi Iroda és az önkormányzat között létrejött megbízási szerződés vizsgálatát kérte a bizottságtól január végére. A vizsgálatok folyamatban vannak, a további adatok és dokumentumok beszerzéséhez időt kértek, a közgyűlés a határidőt mindkét esetben február 19-re módosította.


Megyeri térnévadó


A lakossági vélemények meghallgatása után Hricsovinyi Tamás egyéni képviselő kezdeményezte két mezőmegyeri tér elnevezését, a felmerült javaslatokkal a Helytörténeti Kollégium egyetértett. A Kossuth Lajos utca, Erdő sor, Ötház utca közötti terület a legutóbbi közgyűlésen a Március 15. tér nevet kapta, az Arany János Művelődési Ház előtti részt pedig ezután Arany János térnek hívják.

[Forrás: bekescsaba.hu]

 


Békéscsaba Online - bekeson.hu


Szóljon hozzá a fórumon!